ΑΕΜΑΡ
80%

ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΛΥΨΗ (% επί του πληθυσμού)

ΑΕΜΑΡ
2,74
Διαφορετικούς σταθμούς ακούει κατά Μ.Ο. ο μέσος ημερήσιος ακροατής
ΑΕΜΑΡ
240

ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΑΚΡΟΑΤΗ
(σε λεπτά)

ΑΕΜΑΡ
95%

ΜΕΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΑΛΥΨΗ (% επί του πληθυσμού)

Τι μπορούμε πραγματικά να κάνουμε;

είμαστε έτοιμοι

να απογειώσουμε το brand!


ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΕΜΑΡ


Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της ΑΕΜΑΡ, της Αστικής Εταιρείας Μέτρησης Ακροαματικότητας Ραδιοφωνικών Σταθμών Αττικής.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
WHAT WE DO?

we are ready

653986536953
87%

διασκεδάζουν γελώντας με τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς

653986536953
64%

θα ακολουθούσε τον/την ραδιοφωνικό παραγωγό αν αυτός/η μετακινούνταν σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό

653986536953
61%

δήλωσε ότι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί τους κάνουν να σκεφτούν

653986536953
51%

βλέπει τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς /σταθμούς σαν φίλους /οικογένειες