Ακροαματικότητα Σταθμών Θεσσαλονίκης  

Η έρευνα μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών που εκπέμπουν νόμιμα στο νομό Θεσσαλονίκης υλοποιείται μέσω συνεχούς τηλεφωνικής έρευνας σε σταθερά (50%) και κινητά τηλέφωνα (50%) όλων των τηλεπικοινωνιακών παρόχων σε αντιπροσωπευτικό δείγμα κοινού, τυχαία επιλεγμένου βάσει του τηλεφωνικού του αριθμού.  

Ο υπό μελέτη πληθυσμός είναι ο «μόνιμος», των ατόμων 15 έως 70 ετών, με τόπο μόνιμης κατοικίας το Νομό Θεσσαλονίκης. Ο πληθυσμός που καλύπτει η έρευνα ορίζεται με τα πληθυσμιακά στοιχεία της Eurostat για το έτος 2020. Ο πληθυσμός αυτός είναι 788,039 άτομα.

Η έρευνα πεδίου υλοποιείται από δύο εταιρείες ερευνών, μελών του ΣΕΔΕΑ. Οι εταιρείες ακολουθώντας τα ίδια πρότυπα, οδηγίες και κανόνες, υλοποιούν εξ ημισείας την έρευνα πεδίου. Συμβουλευτικό και ελεγκτικό ρόλο καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας και σε κάθε διαδικασία αυτής έχει το Πάντειο Πανεπιστήμιο και η ΑΕΜΑΡ.

Η Έρευνα μέτρησης της ακροαματικότητας του ραδιοφώνου & των ραδιοφωνικών σταθμών ακολουθεί τη μέθοδο «Day-after recall». Με σημείο αναφοράς λοιπόν την ημέρα διεξαγωγής της συνέντευξης καλύπτει το 24ώρο από τις 06:00 το πρωί της προηγούμενης ημέρας έως τις 06:00 το πρωί της ίδιας ημέρας που γίνεται η συνέντευξη.

Η βασική μονάδα μέτρησης με την οποία οι ραδιοφωνικοί σταθμοί συναλλάσσονται στη διαφημιστική αγορά είναι το Μέσο Ημερήσιο Ποσοστό Ακροατών (Μέση Ημερήσια Κάλυψη), δηλαδή ο μέσος ημερήσιος αριθμός διαφορετικών ακροατών (ποσοστό επί του πληθυσμού & επί των ακροατών της έρευνας) που άκουσαν ραδιόφωνο / σταθμό κατά την περίοδο της μέτρησης

Κατεβάστε το PDFΑκροαματικότητα Ραδιοφώνου & Ραδιοφωνικών Σταθμών Ν. Θεσσαλονίκης 13/11/2023 - 18/02/2024

Κατεβάστε το PDF