Ορισμοί

Η Έρευνα μέτρησης της ακροαματικότητας του ραδιοφώνου & των ραδιοφωνικών σταθμών ακολουθεί τη μέθοδο «Day-after recall». Με σημείο αναφοράς, λοιπόν, την ημέρα διεξαγωγής της συνέντευξης, καλύπτει το 24ωρο από τις 06:00 το πρωί της προηγούμενης ημέρας έως τις 06:00 το πρωί της ίδιας ημέρας που γίνεται η συνέντευξη.Ακροατής ραδιοφώνου / ακροατής ενός σταθμού: Το άτομο το οποίο κατά τη διάρκεια μιας 24ωρης περιόδου, από τις 06:00 π.μ. έως τις 06:00 π.μ., άκουσε ραδιόφωνο / σταθμό έστω και για 5 λεπτά εντός ενός ημιώρου του 24ώρου αναφοράς.

Μέση Ημερήσια Κάλυψη: Ο μέσος ημερήσιος αριθμός διαφορετικών ατόμων που άκουσαν ραδιόφωνο / σταθμό μέσα στο 24ωρο για τουλάχιστον 5 λεπτά μέσα στο ίδιο 30λεπτο της ώρας κατά την περίοδο της μέτρησης. Εκφράζεται σε χιλιάδες ακροατών, ως ποσοστό επί του πληθυσμού και ως ποσοστό επί των ακροατών ραδιοφώνου, όταν αφορά στην κάλυψη σταθμού.


 

Μέσος αριθμός ραδιοσταθμών ακρόασης ανά ακροατή: Ο μέσος ημερήσιος αριθμός διαφορετικών σταθμών μέσα στο 24ωρο που ακούει κάθε ακροατής ραδιοφώνου για τουλάχιστον 5 λεπτά.

Μέση Διάρκεια ακρόασης Ραδιοφώνου / σταθμού ανά ακροατή: Μέσος ημερήσιος χρόνος ακρόασης ραδιοφώνου / σταθμού, από τους ακροατές ραδιοφώνου / σταθμού, κατά την περίοδο της μέτρησης εκφρασμένος σε λεπτά της ώρας.


Μέση Εβδομαδιαία Κάλυψη: Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός ακροατών που άκουσαν ραδιόφωνο / σταθμό κατά την περίοδο της μέτρησης αναφοράς. Εκφράζεται σε χιλιάδες ατόμων, ως ποσοστό επί του πληθυσμού και ως ποσοστό επί των ακροατών ραδιοφώνου, όταν αφορά στην κάλυψη σταθμού.

Μερίδιο Ακροαματικότητας: Συνολικός ανθρωποχρόνος ακρόασης ραδιοφωνικού σταθμού κατά την περίοδο της μέτρησης ως ποσοστό επί του συνολικού ανθρωποχρόνου ακρόασης όλων των σταθμών.


WHAT WE DO?

we are ready

653986536953
87%

διασκεδάζουν γελώντας με τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς

653986536953
64%

θα ακολουθούσε τον/την ραδιοφωνικό παραγωγό αν αυτός/η μετακινούνταν σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό

653986536953
61%

δήλωσε ότι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί τους κάνουν να σκεφτούν

653986536953
51%

βλέπει τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς /σταθμούς σαν φίλους /οικογένειες