Ποιοι Είμαστε

ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΕΜΑΡ


Η Αστική Εταιρεία Μέτρησης Ακροαματικότητας Ραδιοφωνικών Σταθμών Αττικής (ΑΕΜΑΡ) αποτελεί αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, που δημιουργήθηκε από την Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αττικής (ΕΙΙΡΑ) και την Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης - Επικοινωνίας (ΕΕΔΕ), με σκοπό την ανάθεση συστήματος μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών που εκπέμπουν νόμιμα στην περιφέρεια του νομού Αττικής.

Ιδρύθηκε το 2005 και είναι υπεύθυνη έκτοτε για το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή της έρευνας, με προδιαγραφές που ενσωματώνουν τη διεθνή εμπειρία και τα πλέον αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα της στατιστικής επιστήμης και μεθοδολογίας, καθώς και το Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR). Για το σκοπούς αυτούς, η ΑΕΜΑΡ συνεργάζεται με ομάδα πανεπιστημιακών και ερευνητών του Παντείου Πανεπιστημίου, η οποία ασκεί τον επιστημονικό έλεγχο και την εποπτεία κατά την καθημερινή διεξαγωγή της έρευνας.

WHAT WE DO?

we are ready

653986536953
87%

διασκεδάζουν γελώντας με τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς

653986536953
64%

θα ακολουθούσε τον/την ραδιοφωνικό παραγωγό αν αυτός/η μετακινούνταν σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό

653986536953
61%

δήλωσε ότι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί τους κάνουν να σκεφτούν

653986536953
51%

βλέπει τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς /σταθμούς σαν φίλους /οικογένειες